Архіви за серпня, 2014

Роль митця-педагога у формуванні творчої особистості

Субота, 16 Серпня, 2014

Віктор БІЛИЙ
викладач кафедри ПДМ

РОЛЬ МИТЦЯ-ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Анотація. Проаналізовано вплив творчої особистості митця-педагога на формування нового покоління митців художнього дерева на прикладі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Висвітлено розвиток тенденцій у творчості митців наступних поколінь, закладених такими творчими персоналіями, як В.Девдюк, В.Гуз, М.Тимків, В.Кабин.

Закцентовано увагу на тому, як сьогоднішні митці-педагоги своєю творчою та викладацькою діяльністю сприяють розвиткові новітньої етномистецької традиції.

Ключові слова: художнє дерево, гуцульська різьба, народне мистецтво, орнамент, декор, викладацька діяльність. (більше…)

Розвиток плакатної графіки Галичини в українському культурному просторі на початку ХХ сторіччя

Неділя, 3 Серпня, 2014

Андрій АНДРЕЙКАНІЧ
старший викладач кафедри дизайну,
завідувач відділення графічного дизайну та
дизайну меблів КІПДМ ЛНАМ

РОЗВИТОК ПЛАКАТНОЇ ГРАФІКИ ГАЛИЧИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ

Анотація. На початку ХХ ст. розвиток образотворчого мистецтва в Галичині  був тісно пов’язаний з європейським культурним процесом. Особливу роль у цьому процесі відігравали мистці графіки, які ставили собі за мету вивчення та популяризацію мистецької спадщини, влаштовуючи виставки сучасних художників, друкуючи результати наукових розвідок. Вивчення творчого доробку українських майстрів плакатної графіки дозволяє стверджувати, що в графічному мистецтві України на початку ХХ ст. існували яскраві прояви різноманітних художніх стилів і напрямів, характерних для культурного розвитку всієї Європи, зокрема авангардизму. Характерною тенденцією творчості митців української графіки цього періоду стає звернення  до історії українського мистецтва, використання народної орнаментики, створення українських шрифтів з національним забарвленням.
Ключові слова:  національно-культурний рух, модернізм,  художній напрям, національне мистецтво. (більше…)