Архіви за вересня, 2014

Іконографічні зображення в малярстві кивотів на Гуцульщині другої половини ХІХ – ХХ ст.

Середа, 17 Вересня, 2014

Володимир Попенюк
викладач Косівського інституту
прикладного та декоративного
мистецтва  ЛНАМ

ІКОНОГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ В МАЛЯРСТВІ КИВОТІВ НА ГУЦУЛЬЩИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ХХ СТ.
(стилістика, композиційні особливості, колористика)

Анотація. Досліджуються та аналізуються рідкісні іконографічні живописні зображення на кивотах другої половини ХІХ – ХХ ст. Акцентується увага на кращих взірцях сакральних живописно-композиційних вирішень та проблемах збереження і якісної реставрації євангельських сцен, які належать до унікальних пам’яток церковного мистецтва.

Ключові слова: кивот, сакральні сцени, іконографічні мотиви, колористика. (більше…)

Наукові методи, методичні основи та підходи суспільно-географічного вивчення комплексу народних художніх промислів

Вівторок, 2 Вересня, 2014

Іван Вах
кандидат географічних наук,
Косівський інститут прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ

НАУКОВІ МЕТОДИ, МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТА ПІДХОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

Анотація. У статті розкрито наукові методичні основи та підходи вивчення комплексу народних художніх промислів. Методологічну основу дослідження складають основні ідеї й положення сучасної суспільно-географічної науки, теоретичні засади про взаємодію суспільства й природи, зокрема його територіальної організації народних художніх промислів.

Ключові слова: народні художні промисли, комплекс народних художніх промислів, методи, дослідження. (більше…)