Архіви за листопада, 2014

Взаємозв’язок образотворчого та словесного мистецтв

Вівторок, 18 листопадаа, 2014

Світлана НІСЕВИЧ
викладач кафедри історії мистецтва
та гуманітарних наук
Косівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва ЛНАМ,
аспірант Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВ

Анотація. У статті йдеться про багатогранність взаємовпливу мистецтва й літератури, їх типологічну спільність. Робиться спроба виділити та проаналізувати найпоширеніші зв’язки літератури і живопису. Вказується на взаємопроникнення елементів суміжних мистецтв та необхідність комплексного підходу до аналізу мистецького твору.

Ключові слова: мистецтво, література, творчість, світорозуміння, художній образ, аналогія, взаємодія. (більше…)

Традиційні способи оздоблення художніх виробів зі шкіри у творчості народних майстрів та професійних художників

Субота, 1 листопадаа, 2014

Богдана ЧІХ-КНИШ
кандидат  мистецтвознавства,
ст. викладач кафедри історії мистецтва
та соціально-гуманітарних наук КІПДМ ЛНАМ

ТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ОЗДОБЛЕННЯ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ У ТВОРЧОСТІ НАРОДНИХ МАЙСТРІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХУДОЖНИКІВ

Анотація. Традиційні способи обробки та оздоблення шкіряних виробів формують художні ознаки та особливості національного мистецтва. Вони визначають характерні риси формотворення, динаміку та ритми орнаментів, колорит виробу, які, у свою чергу, виконують естетичну, інформативну, оберегову та  магічну функції.

Ключові слова: технологія вичинки та обробки шкіри, способи оздоблення шкіряних виробів, художні ознаки. (більше…)