Науково-практична конференція

22 листопада у Будинку культури села Космача відбулася міжнародна науково-практична конференція «Гуцульщина — слов’янська Атлантида: історія, етнокультура, персонали, туризм», а також святкування 70-ліття професора Петра Степановича Сіреджука, який родом з Космача.

Співорганізатори проведення конференції — Інститут історії, етнології і археології Карпат, факультет іі політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Центральний осередок гірського туризму ПТТК Республіки Польща.

У роботі конференції взяли участь історики, філологи, педагоги, краєзнавці, мистецтвознавці з України (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Коломия, Снятин, Верховина, Косів, Космач) і Польщі (Варшава, Вроцлав, Краків).

Змістовними були доповіді: професора, доктора історичних наук з Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника Миколи Когутяка «Сакральні духовні пам’ятки Українських Карпат»; доцента, доктора педагогічних наук з Інституту педагогіки Вроцлавського університету Анни Гаратик «Космацькі коляди в записах Станіслава Вінценза»; голови туристично-краєзнавчого Товариства Республіки Польща Єжи Каплона «Притулок Карпатського товариства лижників на полонині Маришевська в Чорногорі»; доцента «Галицької академії» Віолетти Блощинської «Петро Сіреджук — історик, краєзнавець, джерелознавець».

Петро Сіреджук — доктор історичних наук, професор кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного університету, стипендіат Польської Академії Наук та Ягеллонського університету в Кракові, почесний член Гуцульського дослідного інституту в Чикаго (США), лауреат премії ім. Івана Крип’якеви’ча (1996), Марка Черемшини (2016), Василя Якуб’яка (2019) у номінації «Краєзнавство». Почесний краєзнавець Прикарпаття (1998). Дослідник Галицької землі ХІV-ХVІІІ ст. і Галицької Гуцульщини XIV–XXI ст.

Коло наукових інтересів — демографія, кастеологія, ономастика, сграфістика, урбаністика. П.Сіреджук є автором понад 230 наукових праць, у тому числі 5 одноосібних, і співавтором 10 монографій. Його покликанням як вченого, педагога, краєзнавця, публіциста, редактора, громадського діяча стало нести крізь призму свого життя нове «наукове слово» у царині середньовічної, нової і новітньої вітчизняної історії.

Важливо зауважити, що до початку роботи конференції було видано збірник матеріалів конференції (Гуцульщина — слов’янська Атлантида: історія, етнокультура, персонали, туризм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-ліття (Івано-Франківськ — Космач 22 листопада 2019 р.). — Краків .— Івано-Франківськ — Космач», 2019. — 616 с. ). Збірник виданий за кошти Центрального осередку гірського туризму ПТТК Республіки Польща.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів і багатьох, хто цікавиться минулим і сьогоденням Гуцульщини. У розділах «Історія», «Етнокультура», «Мистецтво», «Література, фольклор і музика», «Персоналістика», «Туризм» представлено наукові статті 36 авторів. Зокрема, дослідження академіка АН Вищої школи України, доктора філології Володимира Качкана; доктора мистецтвознавства, професора, провідного наукового співробітника відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України Олени Никорак; письменника, професора Львівського національного університету імені І.Франка Романа Горака; доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного університету Володимира Комара; доктора політологічних наук, професора Миколи Лазаровича; доктора географічних наук, професора кафедри туризму Львівського державного університету фізичної культури Павла Штойка; кандидатів наук і працівників архівів.

У роботі конференції взяли участь кандидати мистецтвознавства, доценти Косівського інституту ПДМ ЛНАМ Валентина Молинь (доповідь «Гуцульщина у творчості заслуженого художника України Анатолія Калитка») та Богдана Книш (тема «Гуцульське народне мистецтво новітньої доби: тяглість традицій та виклики часу»), мистецтвознавець Марія Іванчук («Колекціонування творів гуцульського народного мистецтва»). А випускник нашого навчального закладу, краєзнавець Мирослав Близнюк, як колекціонер-філокартист, під час роботи конференції розгорнув виставку листівок з власного архіву, зокрема представивши поштівки Косова 1900–1939 рр.

Багато гостей з Гуцульщини та Покуття завітали на ювілейні святкування до Космача з привітаннями і подарунками. Особливо постаралися для земляка аматори сільського Будинку культури та вихованці місцевої музичної школи, які підготували концертну програму.

Валентина Молинь,
кандидат мистецтвознавства, доцент Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.

«Гуцульський край», №49, 6.12.2019 року

Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *