Розділ ‘Наукова діяльність’

Концепція наукової діяльності Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ спрямована в руслі досліджень педагогіки й етномистецтва Гуцульщини і Покуття через образ персоналій митця, вчителя і майстра. І саме ці питання піднімалися на наукових форумах, конференціях, виставках, імпрезах.

Рисунок у підготовці фахівців графічного дизайну

П’ятниця, грудня 19, 2014

Святослав МАРТИНЮК
директор Косівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва ЛНАМ,
професор

РИСУНОК У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Анотація. У статті розглядається місце рисунку у підготовці сучасного художника графічного дизайну. Визначаються головні принципи методики викладання дисципліни з урахуванням комп’ютеризації процесу проектування, а також кореляції основних способів зображення із завданнями візуалізації проектів.

Ключові слова: рисунок, графічний дизайн, візуалізація, аналіз форми, трансформація форми. інтерпретація, синтезована система. (більше…)

Східна й західна традиції передачі професійної гончарської майстерності на прикладі взаємодії і взаємовпливу Полтавщини та Івано-Франківщини (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)

Четвер, грудня 4, 2014

Олена ЩЕРБАНЬ
старший науковий співробітник
Національного музею-заповідника
українського гончарства в Опішному,
молодший науковий співробітник
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України

Східна й західна традиції передачі професійної гончарської майстерності на прикладі взаємодії і взаємовпливу Полтавщини та Івано-Франківщини (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)

Анотація. Вперше в керамології здійснено порівняльний аналіз передачі професійних гончарських знань у східних та західних гончарних осередках України – Опішному, Миргороді, що на Полтавщині та Косові, Коломиї, що на Івано-Франківщині. Виявлено взаємозв’язок та взаємовплив у розвитку гончарної традиції обох регіонів народної художньої культури України. Зроблено висновок про те, що сучасні гончарні навчальні заклади Опішного і Косова — не лише засіб передачі гончарської майстерності молодшому поколінню, але й дієвий фактор збереження місцевих мистецьких традицій.

Ключові слова: Опішне, Косів, традиція, гончарне шкільництво, передача професійних гончарських знань, взаємовплив. (більше…)

Взаємозв’язок образотворчого та словесного мистецтв

Вівторок, листопада 18, 2014

Світлана НІСЕВИЧ
викладач кафедри історії мистецтва
та гуманітарних наук
Косівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва ЛНАМ,
аспірант Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВ

Анотація. У статті йдеться про багатогранність взаємовпливу мистецтва й літератури, їх типологічну спільність. Робиться спроба виділити та проаналізувати найпоширеніші зв’язки літератури і живопису. Вказується на взаємопроникнення елементів суміжних мистецтв та необхідність комплексного підходу до аналізу мистецького твору.

Ключові слова: мистецтво, література, творчість, світорозуміння, художній образ, аналогія, взаємодія. (більше…)

Традиційні способи оздоблення художніх виробів зі шкіри у творчості народних майстрів та професійних художників

Субота, листопада 1, 2014

Богдана ЧІХ-КНИШ
кандидат  мистецтвознавства,
ст. викладач кафедри історії мистецтва
та соціально-гуманітарних наук КІПДМ ЛНАМ

ТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ОЗДОБЛЕННЯ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ У ТВОРЧОСТІ НАРОДНИХ МАЙСТРІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХУДОЖНИКІВ

Анотація. Традиційні способи обробки та оздоблення шкіряних виробів формують художні ознаки та особливості національного мистецтва. Вони визначають характерні риси формотворення, динаміку та ритми орнаментів, колорит виробу, які, у свою чергу, виконують естетичну, інформативну, оберегову та  магічну функції.

Ключові слова: технологія вичинки та обробки шкіри, способи оздоблення шкіряних виробів, художні ознаки. (більше…)

Гончарська династія Совіздранюків (присвячується 80-річчю Надії Вербівської)

Вівторок, жовтня 14, 2014

Олександра Кушнір
старший викладач кафедри прикладного
та декоративного мистецтва
відділу художньої кераміки КІПДМ ЛНАМ

Гончарська династія Совіздранюків (присвячується 80-річчю Надії Вербівської)

Анотація. Стаття присвячена ювілею славетної косівської майстрині гончарства, творчість якої припадає на період другої половини ХХ – початок ХХІ століть. Ведеться аналіз художніх особливостей глиняних виробів, що створювали представники родини Совіздранюків, з якої походить Надія Вербівська.

Ключові слова: косівська кераміка, династія, гончарні вироби, художні особливості. (більше…)