Розділ ‘Наукова діяльність’

Концепція наукової діяльності Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ спрямована в руслі досліджень педагогіки й етномистецтва Гуцульщини і Покуття через образ персоналій митця, вчителя і майстра. І саме ці питання піднімалися на наукових форумах, конференціях, виставках, імпрезах.

Художник з Покуття Іван Остафійчук, Лауреат Державної премії імені Т. Шевченка

Середа, жовтня 1, 2014

Володимир Овсійчук
професор Львівської національної академії мистецтв

ХУДОЖНИК З ПОКУТТЯ ІВАН ОСТАФІЙЧУК, ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА

Іван Остафійчук — це явище в сучасному мистецтві, явище глибоко змістовне, енциклопедично складне й багатопрофільне, вбираюче в себе напластування національної культури поряд зі світовою. Його творчий внутрішній світ був підготовлений навчанням у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (тепер Львівська національна академія мистецтв) та вивченням скарбів світової культури в музеях Європи та Америки. Проте музеї, досконалістю зібраних у них творів, можливо, лише міцно підтримували в художникові його творчий неспокій, а Покуття, звідки він родом, не тільки дало художню душу, але й розкрило тяжку працю на землі селянина, вічну біду й злиденність, що супроводжували його упродовж усього життя. Про це писали видатні письменники: Марко Черемшина, Лесь Мартович і Василь Стефаник. Не принесла бажаних змін на краще політична реформа, можливо, настали ще гірші часи: висилки в гулаги, Сибір, Казахстан, — придавлене терором все замовкло. Ці страшні події викликали в художника внутрішній спротив: він мовчав, але почав говорити своїм мистецтвом. (більше…)

Іконографічні зображення в малярстві кивотів на Гуцульщині другої половини ХІХ – ХХ ст.

Середа, вересня 17, 2014

Володимир Попенюк
викладач Косівського інституту
прикладного та декоративного
мистецтва  ЛНАМ

ІКОНОГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ В МАЛЯРСТВІ КИВОТІВ НА ГУЦУЛЬЩИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ХХ СТ.
(стилістика, композиційні особливості, колористика)

Анотація. Досліджуються та аналізуються рідкісні іконографічні живописні зображення на кивотах другої половини ХІХ – ХХ ст. Акцентується увага на кращих взірцях сакральних живописно-композиційних вирішень та проблемах збереження і якісної реставрації євангельських сцен, які належать до унікальних пам’яток церковного мистецтва.

Ключові слова: кивот, сакральні сцени, іконографічні мотиви, колористика. (більше…)

Наукові методи, методичні основи та підходи суспільно-географічного вивчення комплексу народних художніх промислів

Вівторок, вересня 2, 2014

Іван Вах
кандидат географічних наук,
Косівський інститут прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ

НАУКОВІ МЕТОДИ, МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТА ПІДХОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

Анотація. У статті розкрито наукові методичні основи та підходи вивчення комплексу народних художніх промислів. Методологічну основу дослідження складають основні ідеї й положення сучасної суспільно-географічної науки, теоретичні засади про взаємодію суспільства й природи, зокрема його територіальної організації народних художніх промислів.

Ключові слова: народні художні промисли, комплекс народних художніх промислів, методи, дослідження. (більше…)

Роль митця-педагога у формуванні творчої особистості

Субота, серпня 16, 2014

Віктор БІЛИЙ
викладач кафедри ПДМ

РОЛЬ МИТЦЯ-ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Анотація. Проаналізовано вплив творчої особистості митця-педагога на формування нового покоління митців художнього дерева на прикладі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Висвітлено розвиток тенденцій у творчості митців наступних поколінь, закладених такими творчими персоналіями, як В.Девдюк, В.Гуз, М.Тимків, В.Кабин.

Закцентовано увагу на тому, як сьогоднішні митці-педагоги своєю творчою та викладацькою діяльністю сприяють розвиткові новітньої етномистецької традиції.

Ключові слова: художнє дерево, гуцульська різьба, народне мистецтво, орнамент, декор, викладацька діяльність. (більше…)

Розвиток плакатної графіки Галичини в українському культурному просторі на початку ХХ сторіччя

Неділя, серпня 3, 2014

Андрій АНДРЕЙКАНІЧ
старший викладач кафедри дизайну,
завідувач відділення графічного дизайну та
дизайну меблів КІПДМ ЛНАМ

РОЗВИТОК ПЛАКАТНОЇ ГРАФІКИ ГАЛИЧИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ

Анотація. На початку ХХ ст. розвиток образотворчого мистецтва в Галичині  був тісно пов’язаний з європейським культурним процесом. Особливу роль у цьому процесі відігравали мистці графіки, які ставили собі за мету вивчення та популяризацію мистецької спадщини, влаштовуючи виставки сучасних художників, друкуючи результати наукових розвідок. Вивчення творчого доробку українських майстрів плакатної графіки дозволяє стверджувати, що в графічному мистецтві України на початку ХХ ст. існували яскраві прояви різноманітних художніх стилів і напрямів, характерних для культурного розвитку всієї Європи, зокрема авангардизму. Характерною тенденцією творчості митців української графіки цього періоду стає звернення  до історії українського мистецтва, використання народної орнаментики, створення українських шрифтів з національним забарвленням.
Ключові слова:  національно-культурний рух, модернізм,  художній напрям, національне мистецтво. (більше…)