Наукова діяльность кафедри дизайну

Консолідуючою темою наукових і науково-методичних досліджень кафедри дизайну визначено: «Традиції гуцульського народного мистецтва і культури в контексті сучасних проблем дизайну середовища і комунікативного дизайну», яку кожен відділ адаптує до своїх потреб і перспективи розвитку спеціалізації. Для відділу МК — це «Етнодизайн в сучасному моделюванні одягу», відділу ДМВД — «Традиційне гуцульське меблярство і сучасний інтер’єр», ХВШ — «Використання засобів і прийомів народного кушнірства і шевства у художньому формотворенні шкіряних виробів», для ГД — «Використання регіональних особливостей середовища, народного мистецтва і культури в різних жанрах графічного дизайну».

Вийшло з друку монографічне дослідження кандидата педагогічних наук, доцента Близнюка Миколи Миколайовича «Інформаційно-комп’ютерні технології: мистецький аспект», навчальний посібник Сусак Катерини Романівни та Стеф’юк Ніни Андріївни «Українське народне вишивання», монографії професора Мартинюка Святослава Леонтійовича «Давнє скло в Україні», «Гутництво скляне Галичини у ХVII–XIX ст.».

Викладачами кафедри підготовлено ряд публікацій, що видруковані у «Віснику ЛНАМ», інших наукових виданнях, у засобах масової інформації. Всього опубліковано 134 наукових, 17 науково-методичних, 9 інформаційних статей. До 125-річчя заснування художньої освіти в м. Косові вийшов спецвипуск Вісника ЛНАМ (2007), де опубліковано 5 статей викладачів кафедри, а 2009 року в цьому ж спецвипуску — 6 статей. Наукові дослідження мають безпосереднє відношення до навчального процесу, впливають на підвищення його ефективності, удосконалення змісту навчання, зв’язків із сучасним культуротворчим процесом.

Починаючи з другого курсу, студенти кафедри включаються у наукові дослідження. Згідно з програмами дисциплін, на уроках з наукових досліджень, історії мистецтва за фахом, а також під час етнографічних і наукових практик студенти знайомляться з методикою і методологією наукових досліджень, збирають матеріали, які використовують у проектуванні (курсовому і дипломному), а також при написанні бакалаврської наукової роботи, що є складовою дипломної роботи бакалавра. В інституті діє студентське наукове товариство, яке має свою структуру на кафедрах. Основним підсумком студентської наукової роботи є щорічна наукова студентська конференція інституту, яка проходить у форматі: пленарне засідання — секційні засідання за напрямами. Викладачі та студенти кафедри беруть участь у студентських конференціях ЛНАМ, ХДАДМ, студентських конференціях Закарпатського художнього інституту, Вижницького коледжу прикладного та декоративного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка.

Важливою для кафедри є підготовка науково-педагогічних працівників в аспірантурі ЛНАМ, інших навчальних закладів. В аспірантурі ЛНАМ навчалися 2 викладачі кафедри. 2007 р. вступила до аспірантури викладач кафедри дизайну Колтукова Г.В., 2009 р. — ст. викладач Андрейканіч А.І.

За період 2007–2010 рр. сформована структура наукової діяльності кафедри, сфера наукових інтересів, встановлені зв’язки і контакти з науковими інституціями і навчальними закладами. Є досить вагомі результати у прикладних дослідженнях і головне — перспектива розвитку наукової і науково-методичної роботи як складової навчального процесу.

Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *