Визначна особистість нашого краю

25 січня — ювілейна дата директорки Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, професора Галини Миколаївни Юрчишин.

Основна професійна діяльність ювілярки — це утвердження відомої регіональної школи Прикарпаття — Косівського інституту ПДМ ЛНАМ. Упродовж своєї 137-літньої діяльності навчальний заклад здійснює підготовку кадрів із художньої обробки дерева, металу, кераміки, шкіри та інших ремесел. Сьогодні — це один із провідних вищих мистецьких навчальних закладів України.

Галини Миколаївни ЮрчишинОднак школа — це не будівлі та обладнання, а середовище, яке формують люди, особистості з великим потенціалом знань і творчих задумів, котрі готові їх передавати молодшому поколінню. Понад тридцять років працює в навчальному закладі професор, кандидат архітектури, заслужений архітектор України, член-кореспондент академії архітектури України, відмінник освіти України Галина Миколаївна Юрчишин і майже 5 років очолює його. Як перший директор, якого обрав колектив, вона усвідомлює відповідальність за розвиток мистецької школи і необхідність реалізації складних завдань із підготовки мистецьких кадрів, які є носіями духовних цінностей національної культури.

У колективі викладачів і студентів панує атмосфера активного пошуку нових ідей, застосування інноваційних методів навчання та творчості, що дозволяє створювати унікальні зразки виробів декоративного мистецтва, послідовно збагачувати їх асортимент і художню стилістику. У систему методики викладання дисциплін активно впроваджується індивідуалізація навчального процесу, що розвиває творчі здібності кожного студента та поглиблює емоційно-образне мислення.

Творче, вдумливе переосмислення традиції, уміння узагальнювати набутий досвід і його інтерпретація, грамотне застосування знань із фахових дисциплін, помножені на авторську експресію, створюють умови для формування професійного художника. Саме таку концепцію навчання утверджує Галина Миколаївна в основі діяльності Косівської мистецької школи сьогодні та разом із колективом митців-педагогів успішно впроваджує у життя. Так, випускники навчального закладу працюють над збереженням і розвитком мистецьких осередків регіону та України, є «донорами» для однієї з найважливіших галузей — народного мистецтва, що ідентифікує наш народ як націю із тисячолітньою культурою.

Стратегічним завданням своєї діяльності Галина Миколаївна вважає розвиток Косівської мистецької школи як провідного регіонального вищого навчального закладу країни та зарубіжжя. Тому зусилля науково-педагогічного колективу були спрямовані на утвердження інституту в цьому високому статусі, адже від цього залежала майбутня доля не лише інституту, а й училища ПДМ ЛНАМ.

Отримання ліцензії МОНУ на підготовку ОС «Магістр» саме у рік 135-літнього ювілею є знаковою подією, що робить честь і спонукає до наступних наукових і творчих звершень. Ще одним важливим досягненням стало отримання ліцензії на розширення освітньої діяльності для підготовки фахівців спеціальності «Менеджмент соціо-культурної діяльності». Як очільник КІПДМ ЛНАМ Г.М.Юрчишин особливу увагу приділяє підвищенню якісного викладацького складу. Навчальний процес інституту забезпечують 20 кандидатів наук, 14 доцентів, З професори, 2 народні художники України, З заслужені художники України, заслужений архітектор України, заслужений працівник культури України та заслужений майстер народної творчості.

Науково-педагогічний колектив інституту усвідомлює проблему нівелювання національного, етнічного, у період світової глобалізації, під час всеохоплюючого поклоніння ідеалам абстрактних субкультур, які не несуть в собі жодних ознак народного, відірвані від джерел, котрі віками живили мистецтво. Особливо така тенденція небезпечна на теренах тих регіонів, де історично сформовані осередки народних ремесел, які під впливом суспільно-політичних, виробничих, природних та інших чинників деградують, а інколи й зовсім зникають.

Необхідно не лише зберегти їх, а й надати сучасного звучання, розвинути традицію через призму синтезуючої взаємодії культури та побуту етносу. Це загальнодержавне завдання є основою діяльності Косівської мистецької школи, яка вважається серцем Гуцульщини. Косівський інститут ПДМ ЛНАМ продовжує нести надзвичайно важливу місію — вивчення та розвиток традицій народного мистецтва не лише свого регіону, а й усіх етнореґіонів України. Для цього велику роботу провадять усі підрозділи закладу: навчально-методичний центр готує екскурсії для всіх, хто приїздить до Косівщини.

Двері нашого навчального закладу завжди відчинені для проведення наукових конференцій та майстер-класів, яких щороку є чимало. Щоб звірити свою діяльність з іншими мистецькими школами та з метою популяризації традицій народного мистецтва Гуцульщини відбуваються виставки курсових і дипломних робіт у стінах МОНУ і НАОМА в Києві, у виставкових залах Яремчі, Галича, Івано-Франківська та ін.

Велику увагу директорка приділяє зростанню творчого та наукового потенціалу архітектурно-мистецьких шкіл Прикарпаття.

Під керівництвом ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академіка Євстахія Івановича Крижанівського Галина Миколаївна працювала над формуванням регіональної архітектурної школи, яка вже понад десятиріччя успішно випускає висококваліфікованих архітекторів. До обрання директором КІПДМ вона, за сумісництвом, очолювала кафедру архітектурного проектування ІФНТУНГ.

На замовлення дирекції Національного природного парку «Гуцульщина» під керівництвом Г.М.Юрчишин було розроблено великий концептуальний проект, що складався із багатьох архітектурно-ландшафтних об’єктів, розміщених у районі, який має на меті залучити в регіон туристів і пошановувачів народного мистецтва та достойно представити нашу унікальну культуру і мистецтво. Галина Миколаївна мріє про реалізацію розробленої концепції садиби «Святого Миколая» і сподівається, що держава зможе фінансово забезпечити її реалізацію.

До цього проекту були залучені студенти та колеги-архітектори. Галина Юрчишин підготувала чимало архітекторів-практиків і молодих науковців, які у своїх дослідженнях пропонують вирішення актуальних для Карпатського регіону важливих архітетурно-мистецьких проблем.

Сьогодні ювілярка щедро ділиться своїм науковим потенціалом, про що свідчать успішні захисти дисертаційних досліджень чотирьох аспірантів, де була науковим керівником. Це випускники Косівської мистецької школи Ірина Веркалець за темою «Архітектурно-планувальна організація рекреаційних ландшафтів із використанням методів оцінки їх естетичних властивостей (на прикладі Івано-Франківської області)» (2014 рік), Роман Стеф’юк за темою «Художнє різьблення в облаштуванні інтер’єру дерев’яних церков Гуцульщини XVI — початку XXI століття» (2015 рік) і випускники архітектурного факультету Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Іван Смадич за темою «Архітектурна організація об’єктів сучасної рекреації у Карпатському регіоні України» (2017 рік), Уляна Андрусяк за темою «Принципи функціонально-планувальної реорганізації замкових комплексів на прикладі Івано-Франківської області» (2019 рік).

Сьогодні це успішні молоді викладачі та науковці, практикуючі митці, якими Галина Миколаївна дуже пишається, адже найбільше досягнення педагога — це успішні учні. Галина Миколаївна є автором серії навчальних посібників, понад 50 наукових праць про митців-педагогів Гуцульщини та про визначення взаємозв’язку архітектури і мистецтва як видів естетичної діяльності.

У своїх дослідженнях авторка виявляє пам’ятки архітектури, залишені нам творцями минулих епох, які становлять вагому частину багатої духовної спадщини України та відіграють важливу роль у пізнанні історії, вихованні почуття патріотизму та відданості своїй Батьківщині.

Розширена міжнародна діяльність мистецької школи: укладено угоду про співпрацю між нашим навчальним закладом і Краківським університетом Ігнатіум (Польща), Академією мистецтв міста Риму (Італія), Наньтуньським університетом (Китай), Академією мистецтв (Узбекистан), що дозволяє проводити спільні конференції, випускати наукові видання, тощо. Студенти та викладачі училища й інституту беруть активну участь у міжнародних конкурсах і пленерах, де популяризують кращі традиції українського мистецтва за кордоном.

У сфері освітнього процесу під керівництвом директорки інституту вдалось розробити й здійснити низку важливих концептуальних завдань для розвитку нашого навчального закладу:

  • адаптувати навчальні програми відповідно до вимог МОНУ з урахуванням специфіки навчального закладу з метою підвищення фахового рівня випускників закладу;
  • синхронізувати та поглибити науково-творчі контакти із ЛНАМ та іншими навчальними закладами з можливістю обміну студентами для навчання та проведення практик, стажування;
  • розширити навчально-методичні міжвузівські зв’язки між кафедрами, окремими підрозділами і викладачами з метою проведення курсів підвищення кваліфікації, стажування науково-педагогічних кадрів, а також сприяти розвиткові наукового потенціалу нашого інституту в аспірантурі та докторантурі;
  • розширити форми та географію науково-творчого процесу, зокрема виставкову діяльність, задіяти для цього максимальну аудиторію викладачів і студентів;
  • налагодити тісну співпрацю з народними майстрами й громадськими та професійними спілками для популяризації українського народного мистецтва;
  • поліпшити інформаційний рівень доступу до ґрандових програм та організувати співпрацю з провідними іноземними мистецькими закладами й громадськими інституціями;
  • активізувати профорієнтаційну роботу серед учнів художніх і загальноосвітніх шкіл;
  • налагодити тісну співпрацю із музеями України.

Одним із найважливіших завдань мистецької освіти в цілому та Косівської мистецької школи, зокрема, Галина Миколаївна вбачає у вихованні творчої особистості, адже саме мистецтву притаманна неодмінна ознака — нести в собі конкретне вираження художніх прагнень українського народу, закладених митцями минулих поколінь.

Особливу увагу Галина Юрчишин приділяє розвиткові студентського самоврядування: студенти залучені до прийняття найважливіших рішень училища та інституту, є членами вченої та методичної рад навчального закладу.

Важливою складовою цього процесу є творча та виставкова діяльність, яка отримала пожвавлення і нові форми з часу керівництва шановної ювілярки. Викладачі, студенти та навіть наші колеги зі Львівської національної академії мистецтв змогли показати широкому загалу свій творчий доробок. Це, зокрема, Роксолана Шафран, Іванна Парила, Василь Дутка, Василь Перегінець, Сергій Гнатчук, Оксана та Олег Кондратюки, Микола Солтис, Василь Бойчук, Мирослав Радиш, Сергій Дутка, а також спільні виставки викладачів закладу. І, звичайно, з особливим трепетом виставки творчих робіт студентів. Активізація цієї роботи засвідчує творчу атмосферу, яка панує в колективі.

Галину Миколаївну Юрчишин неодноразово нагороджували дипломами, грамотами і подяками МОНУ, обласної, районної адміністрацій та інших установ. За вагомий внесок у розвиток мистецької освіти та науки, за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, науково-педагогічні досягнення її нагородили медаллю Львівської національної академії мистецтв, «За заслуги перед народом України», 2017 року нагороджена Почесною грамотою і медаллю Президії Верховної Ради України. На загальних зборах трудового колективу Косівського інституту й училища прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ (витяг із протоколу № 2 від 11. 12. 2019 р.) одностайно рекомендували кандидатуру директора інституту Г.М.Юрчишин до нагородження орденом «Княгині Ольги» за визначні заслуги в науковій та освітянській сферах діяльності.

Вагомий доробок у галузі архітектурного проектування, ґрунтовні дослідження наукових проблем з методики формоутворення об’єктів архітектури, значні педагогічні досягнення, висока шляхетність, виваженість, уміння стратегічно мислити, працелюбність і високий духовний, професійний адміністративно-дипломатичний рівень відносять творчу особистість ювілярки до плеяди визначних особистостей нашого краю. Нехай Господь дарує відкритість і красу Вашій душі, мудрість і терпіння — серцю, щирість і чистоту Вашій вірі, шановна Галино Миколаївно!

Колектив науково-педагогічних працівників інституту.
«Гуцульський край», №4, 24.01.2020 року

Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *