Підготовчі курси для вступників

З  1 листопада 2013 року в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ розпочинають роботу підготовчі курси для вступників освітньо-кваліфікаційних … More

Правила прийому до Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської Національної академії мистецтв у 2013 році

Провадження освітньої діяльності у  Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв  (КІПДМ ЛНАМ)  здійснюється відповідно до ліцензії … More