Наукова робота викладачів кафедри

Мартинюк С.Л. — професор, зав. кафедри

 • Гутництво скляне на Прикарпатті // Вісник ЛНАМ. — Спецвипуск.— Косів, 2007 р. — C. 188 — 193.
 • Давнє скло в Україні. Монографічне дослідження // Скло в Україні —Київ: Світ успіху. — 2007 р. — Друге видання, 2008.
 • Гутництво скляне Галичини у ХVII — XIXст. Монографія. — 2009, підготовлено до друку. — 10 друк. арк.
 • Точки опори становлення дизайну в Косівському інституті ПДМ ЛНАМ // Вісник ЛНАМ. Спецвипуск. — Косів, 2009. — С. 3 — 9.

Близнюк М.М. — доцент, кандидат педагогічних наук, викладач

 • Карпатська конвенція. Тлумачник / У співав. В.Барчук, Т.Малькова, М.Іванчук — Книга 1: Запитання і відповіді. — К.: Зелене досьє, 2007. — 32с; Книга 2: Використання на практиці, 2007. — 48 с.
 • Партнерство екоНУО в Карпатському регіоні: Матеріали науково-практичної конференції «Участь громадськості у вирішенні екологічних проблем Карпатського регіону». — Чернівці, 8 березня 2007.
 • Карпатська конвенція. Косівщина. Екологія і туризм: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції “Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки” — Чернівці, 11 — 12 травня, 2007. — C.393 — 397.
 • Роль Косівського осередку наукового товариства ім. Т. Шевченка в розвитку досліджень проблем карпатського краю: доповідь на науково-практичній конференції в рамках XVII Міжнародного гуцульського фестивалю «Етнокультура та природна спадщина місцевих громад як складові частини розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського краю». — Яремче, 27 липня, 2007.
 • Комплексна районна програма «Назустріч дітям» на 2007 — 2015 / У співавт. Мороз І.Д., Барчук В.П., Медвідь В.В. — Косів: Центр громадських ініціатив, 2007. — 28с.
 • Комп’ютерні технології і мистецтво: контекст сучасних інноваційних вимог / Науково-методична конференція «Традиції етнокультури як особливий чинник перспективи розвитку Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва — Косів, 14 березня 2008 року // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Спецвипуск VII. — Львів: ЛНАМ, 2009. — С.82 — 93.
 • Інноваційний підхід до налагодження системи водопостачання Косівського району / У співав. Худак І.І: доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Якість питної води: нові підходи та шляхи вирішення». — Київ, 25 вересня, 2008.
 • Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих технологій у художньо-творчу практику: освітній аспект / Мистецтвознавство України: збірник наукових праць. — Випуск ІХ. — К.: Академія мистецтв України, 2008. — С.240 — 246.
 • Польсько-український обмін молоддю / Проект у співавт. Спілка шкіл в Легіоново. — Косів-Рожнів-Варшава: Народовий центр культури (Польща), 2008 — 2009. — 28с.
 • Стратегія сталого розвитку міста Косова: освітній аспект: доповідь на науковій конференції «Косів: минуле, сьогодення, майбутнє» до 585-річчя першої письмової згадки про Косів.— Косів, 6 липня, 2009.
 • Національний гуцульський ярмарок у Косові: від бізнес-ідеї до інвестиційного проекту: доповідь на науково-практичній конференції в рамках ХVIII міжнародного гуцульського фестивалю «Транскордонне співробітництво та інвестиції: бізнес-ідеї, їх проекти для реалізації на Гуцульщині». — Вижниця, 29 серпня 2009 року.
 • Зміцнення партнерства освітніх установ і громади шляхом проектної діяльності — важлива складова сільської школи майбутнього в Гуцульському регіоні // Cільська школа. — Івано-Франківськ, 2009. — 8с.

Андрейканіч А.І. — завідувач відділення графічного дизайну та дизайну меблів, старший викладач

 • Курс пластичної анатомії / Навчальний посібник. — 2008р., підготовлено до друку.
 • Форми і методи викладання композиції в навчальних закладах у контексті сучасних наукових та практичних реалій: доповідь на науково-теоретичній конференції. — Вижниця, 2007. — С. 9 —12.
 • Застосування комп’ютерних технологій при викладанні курсу «Основи композиції» в художніх закладах // Вісник ЛНАМ. — Спецвипуск. — Львів, 2007. — С. 217 — 222.
 • Вплив нового стилю на розвиток протодизайну в Гуцульщині кінця XIX — поч. XX ст. Теорія і практика матеріально-художньої культури. X наукова конференція, м. Харків, ХДАДМ, 2 грудня 2009р./збірник матеріалів. — Харків: ХДАДМ, 2009. — 192с.
 • Використання комп’ютерних технологій при проектуванні меблів//Вісник науковця — 2009 / збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв: БУК, 2009. — 288 с.

Стеф’юк Н А. – завідувач відділення моделювання костюма, старший викладач

 • Особливості композиційного вирішення ансамблю космацького жіночого традиційного строю Гуцульщини кінця XIX — XX ст. // Вісник ЛНАМ. — Спецвипуск. — Косів, 2009. — С. 103 — 113.

Лаврентович Я.Я. — старший викладач

 • Художня своєрідність снятинської сорочки кінця XIX — початку XX ст. // Вісник ЛНАМ. — Спецвипуск. — Косів, 2009. — С. 114 — 120.
 • Художні особливості традиційної жіночої сорочки Покуття (Снятинський район) кінця XIX-XX ст.: доповідь на науково-практичній конференції «Традиції етнокультури як особливий чинник перспективи розвитку Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва». — Косів, 17 березня 2008.
 • Конструювання народних сорочок: доповідь на другому засіданні Народної академії творчості. — Одеса, 12 — 14 листопада 2008.

Колтукова А.В. — викладач

 • Історія походження та розвитку логотипів у контексті професійної підготовки художників-дизайнерів // Вісник ЛНАМ. — Спецвипуск. — Львів, 2007. — С. 222 — 229.
 • Ювелірне мистецтво Прикарпаття XVІІ — XXІ ст. Теорія і практика матеріально-художньої культури X наукова конференція, м. Харків, ХДАДМ, 2 грудня 2009р. / збірник матеріалів. — Харків: ХДАДМ, 2009. — 84с.
 • Комп’ютерні технології як засіб проектування ювелірних виробів // Вісник науковця — 2009 / збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв: БУК, 2009. — 216 с.
Share

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *